Kalibrace:

Základní účel kalibrací je vytvoření metrologické návaznosti údajů měřicích přístrojů na etalony vyšších řádů. Kalibrace všech měřidel je prováděna ve smyslu zákona o metrologii č.505/90 Sb. v platném znění a dle normy EA 4/02.


Provádíme kalibrace elektrických veličin následujících měřicích přístrojů a zařízení:


Dále nabízíme kalibrace specifickích zařízení pro měření a testování ESD. Testery a měřící přístroje ESD slouží k ověření, že zřízené EPA prostory jsou v souladu s normou ČSN EN 61340 po celou dobu jejich používání. Do této kategoie spadají testery antistatických náramků a antistatické obuvi, komplety pro měření odporů, měřiče elektrostatického pole, trvalé monitorování operátorů pod. Testery antistatických náramků a obuvi ověřují, zda jsou pracovníci/operátoři uzemněni v souladu s normou ČSN EN 61340.


Mezi námi kalibrované zařízení patří například


Kalibrace jsou prováděny s použitím špičkových přístrojů Agilent, Fluke, používáme přesné odporové dekády 0,1 – 5% a přesné etalony odporů.


Měření vysokofrekvečních parametrů:

Provádíme měření na zakázku dle požadavku zákazníka například:


Vysokofrekvenční měření parametrů a ostatní měření ve frekvenční doméně provádíme pomocí špičkových laboratorních měřících přístrojů, spektrálního analyzátoru s rozmítaným generátorem fy. Hewlett-Packard, průchozího měřiče výkonu fy. R&S, umělých zátěží fy. Narda a dalších