Historie:

Od roku 1988 se zabýváme měřením vysokofrekvenčních parametrů do kmitočtu 3GHz. S národní působností poskytující odborné služby v oblasti měřících přístrojů, elektrotechniky, radiokomunikační techniky a elektronických zařízení.

Od roku 2013 provádíme kalibrace měřících a testovacích zařízení v oboru elektrických veličin se zaměřením na kalibrace testovacích zařízení určených ke kontrole prostor EPA, ochraných pomůcek ESD apod.


Školení:

Pravidelně se účastníme školení firemní metrologie (pořádané ČMI, ČMS a jiné) a odborných seminářů zaměřených na vysokofrekvenční techniku (ČVUT, R&S, Agilent a další).